Danh sách ý kiến du khách

Miền Đông tây bắc Việt Nam: Tôi đi - Tôi thấy - và Tôi yêu

Vô cùng cám ơn Thế Hệ Trẻ đã dẫn chúng tôi đi đến cùng trời cuối đất của quê hương. Cho chúng tôi món ăn tinh thần vô đối. Món ăn thực đời thường cũng được chăm chút tận tình. Nơi ăn, dù chỉ là quán bên đường thực phẩm được chọn lọc, luôn nóng sốt và tươi mới. Tào Tháo không có dịp đuổi đi cho Trương Phi đuổi lại. Hay khiến ai đó trúng gió cảm lạnh ấm ớ dọc đường. Chốn ở. Có nơi hai sao, có nơi không sao (nhà dân) hay nhà khách. Mọi người đều thoả thuê. Đoàn như trẻ nít, ngày được chơi vui chơi, tối được ăn ngon sạch, đêm về giường gối chiếu chăn ấm áp, tắm táp nước nóng tràn trề… Như con cá nó sống vì nước.Thoả sức mà vẫy vùng. Sang đến ngày thứ hai, tôi bảo ông Hiển. Hôm nay em thấy mình đã có lời rồi !!!Cám ơn ông anh liền kề, đã rủ tôi.:”Anh em mình đi một chuyến nghe”.

© 2018 thiết kế bởi Thiết Kế Web Số